Huib Boissevain Blog

Mar 11

Biz Stone (oprichter Twitter) wordt geinterviewd door auteur Steve Johnson

Ook hij beschrijft dat om groot succes te hebben, moet je bereid zijn failure te beleven

Twitter begon als berichtenservice onder vrienden. Ook de oprichters waren verbaasd over wat daarna kwam.

Serie over innovaties (ook op BBC) in najaar: How we got to now
Laat op interessante wijze zien hoe bijvoorbeeld het afstemmen van tijdwaarneming hielp bij langere treinreizen. En vervolgens bijv hielp om media gelijktijdig waar te nemen.
Of over hoe het ontdekken van de flitser hielp bij het zichtbaar maken van misstanden en armoede in de Amerikaanse steden

Stone is weg bij Twitter en focust nu meer op filosofie: interconnectedness helpt om maatschappelijke problemen op te lossen.
Een van de drijfveren om te beginnen met Jelly, een platform waarmee mensen elkaar kunnen helpen vragen te beantwoorden op basis van foto met hun Facebook en Twitter vrienden. Interessant is de eenvoudige Forward functie in de app
In zeker zin is Jelly de app voor #durftevragen

Faster than real time, Predictive Marketing

Panel met Adam Blumenfeld van Bottlenose, Bill Ingram van Adobe, Nihal Mehta van localresponse en Selcuk Atli

Vragen: hoe automatiseren we ervaringen?
hoe kunnen we zo goed mogelijk media inzetten?
wat doen we met de data?

Internet zorgt er voor dat bedreigingen voor merken snel gaan
De uitdaging is om de keuze van de marketeer geautomatiseerd te ondersteunen. (predictive)

Predictive posting helpt bij het plaatsen van een post, waar, wanneer en voorspelling van impact

Analyse van postings op social media om effectiviteit te verbeteren. Digitaal lijkt iedereen connected.
Interessant om naar FacebookConnect te kijken

Het begint overal met analyse van de gegevens
Vervolgens worden beslissingen genomen over het merk
Om vervolgens over te gaan naar waarnemen en analyseren van real time informatie en richting voorspellingen te gaan

Mobiel geeft een extra mogelijkheid omdat locatie van de gebruiker bekend is. Mogelijk dat wearables dit nog een stap verder brengen. Hier wordt privacy een belangrijk issue.
Apps moeten er dus anders uitzien dan de website.

Google en Foursquare kunnen dus worden gebruikt voor locatie gebonden promotie.
Native advertising speelt met advertenties in op de actuele ervaringen van de belegger.
Emotion drives action. Banners op diverse sites werken niet. Moeten focus hebben op gedrag.

Op basis van emailadressen van klanten zou Facebook kunnen helpen vergelijkbare klanten te vinden

Mar 10

Computing the future: MIT scientists tell it all

Panel met Andrew Lo, Daniela Rus, Russ Tedrake en Tim Berners-Lee

CSAIL is de organisatie van MIT is een interdisciplinair instituut met Robotics,Security, Encryption, AI en genomics als disciplines. Momenteel ligt de focus op ontwikkelen van robots voor allerlei taken Tim Berners Lee is de initiatiefnemer van het www. Human Rights on the web worden steeds meer actueel. Wordt het geen tijd voor een universele verklaring van het internet en human rights. Er zijn diverse initiatieven lopend. www.internetdeclaration.org is een voorbeeld hiervan. Op dit moment heeft 40% van de wereld toegang tot internet. Mobiel is de kans om de rest ook aan te sluiten. Censuur moet worden vermeden. Neutraliteit is belangrijk. (Skype schijnt in NL te zijn geblokkeerd. Dit is door regering met wetgeving verhinderd). Privacy moet worden beschermd. www.webact25.org en https://webwewant.org Andrew Lo (econoom) over Big Data en de economische crisis We weten alles over economie en NIETS over Hedge Funds en Shadow Banks. Hier speelt het dilemma dat een private onderneming recht heeft op haar eigen informatie. Is er een compromis mogelijk tussen privacy en transparantie? Er zijn methoden om via algoritmes met bescherming van privacy informatie transparant te krijgen. Russ Tedrake over Robots are coming Wellicht zijn ze al hier. Over de hele wereld zijn er diverse initiatieven www.internetdeclaration.org is een voorbeeld hiervan. Op dit moment heeft 40% van de wereld toegang tot internet. Mobiel is de kans om de rest ook aan te sluiten. Censuur moet worden vermeden. Neutraliteit is belangrijk. (Skype schijnt in NL te zijn geblokkeerd. Dit is door regering met wetgeving verhinderd). Privacy moet worden beschermd. www.webact25.org en https://webwewant.org Andrew Lo (econoom) over Big Data en de economische crisis We weten alles over economie en NIETS over Hedge Funds en Shadow Banks. Hier speelt het dilemma dat een private onderneming recht heeft op haar eigen informatie. Is er een compromis mogelijk tussen privacy en transparantie? Er zijn methoden om via algoritmes met bescherming van privacy informatie transparant te krijgen. Russ Tedrake over Robots are coming Wellicht zijn ze al hier. Over de hele wereld zijn er diverse initiatieven om robots te ontwikkelen. Bijvoorbeeld om rampen te bestrijden. Of om flessen te openen. op Youtube staan diverse voorbeelden van ‘menselijk’ robotten. Robotten kunnen nog niet soepel bewegen, onbekende voorwerpen behandelen, zijn te fragiel, zijn te duur, gebruiken te veel energie en hebben nieuwe wetgeving nodig. Ook voor robotten zijn open-source hard- en software oplossingen.

Mar 08

Current trends at SXSW Interactive

Jeffrey Dachis van Dachis Group
Kathleen Maher van Jon Peddie Research
Loic Hayden van LeWeb

LeWeb is een internet beurs met ca 5000 bezoekers in Parijs

Wired: niche solutions for niche holes -> start-up is de basis van de SXSW interaction

Internet is de democratisering van draagbare instrumenten, die Big Data veroorzaakt. Privacy wordt hierdoor steeds belangrijker en is de komende groeimarkt. Voorbeeld: Secret

Nieuwe ontwikkeling is Disposable Media. Voorbeeld: Snapchat. If you dont watch it now, it will be gone forever.
De Amerikanen in het panel merken meteen op dat er misbruik van kan worden gemaakt. Voorbeeld: Snapchat

Design wordt integraal onderdeel van start-ups naast een ondernemer en een techneut. De UX wordt steeds belangrijker Ook onverwachte zaken zullen gelinked worden. Denk aan kleding en kruidenierswaren. The internet of Things Ook data in 3D wordt meetbaar. Het is de vraag of de capaciteit van het web voldoende is wanneer ook TV over IP gaat.

De informatie over het menselijk lichaam is een volgend interessant gebied. Het wel de vraag of je dit allemaal wilt weten. Opmerkelijk is dat er in Silicon Valley door velen wordt gemediteerd. Vooral wanneer je denkt dat deze mensen een veel intensiever gebruik van het brein hebben veroorzaakt. Voorbeeld: Calm

Ruileconomie

Sharing is the new buying

40% van VS bevolking doet mee aan ruileconomie

Ruileconomie inzetten bij opvulling verborgen leegstand lijkt interessant

Rapport met inventarisatie van ruileconomie staat op visioncritical.com
naast een behoorlijk aantal andere interessante onderzoeken

Sharing 1.0: Peer to peer sharing, benutten van asset blijft middelmatig

Sharing 2.0: ondernemingen betrekken bij ruilproces
combineren van digitaal en fysiek
end user review is zeer belangrijk
sharing@work door gespecialiseerde bedrijven in te zetten
grote bedrijfsleven wordt betrokken als koper en verkoper
gemengd aanbod van diensten onder hetzelfde merk
private marketplaces en gated communities

Informatie uit het ruilproces vormt start van Big Data Helaas beperken deze heren het nog tot het principe dat het niet gaat om eigendom, maar om toegang

A fearless approach to social change

Panel met Ahmed Shihab-Eldin (Huffington Post) en Jane Case (Case Foundation, filantrope).

Fearless wordt gedefinieerd als ‘make big bets’ en ‘make history’.
Een ander goed principe is ‘do not be afraid to go first’

Impact investing zou enorm kunnen worden geholpen door innoverende ondernemers erbij te betrekken. Daarnaast is het goed om fouten te maken. Als je niet genoeg fouten maakt, is er onvoldoende progressie.

Case stelt dat 1 op 5 kinderen in de VS dagelijks te maken heeft net honger. Voldoende uitdagingen voor impact investing.

Gezocht moet worden in het spectrum van winstgerichte venture capital enerzijds en pure filantropie anderzijds. de uitdaging zit in het vinden van goede modellen van impact investing en social enterprise.

Mooi citaat van Case: “It is not just thinking out of the box, there is no box”. En een van Mandela: “It is allways impossible until someone has done it.”

De uitgangspunten van het Be Fearless principe zijn te vinden op casefoundation.org

De Case Foundation hanteert voor haar investeringen een cross-sector principe: er moet een non-profitpartner, een corporate partner en een overheidspartner zijn bij ieder project

When failure happens re-assess everything

Mar 07

Beginnings: a panel about entrepreneurism with Michael Dell

Dit panelgesprek bleek een typisch Amerikaans verhaal te worden van aaneengeregen succes. Hieronder staat een verslag van wat aan de orde kwam.

Toegang tot microprocessoren en andere tools hebben er aan bijgedragen dat de armoede in de wereld is gehalveerd (Dell)
Affortable open technology draagt hieraan bij. Internet is inmiddels 20% van GDP in veel ontwikkelde landen.

Dell wordt vergezeld door CEO’s van de Knot (Karly Rooney), Tripadvisor ( Steve Kaufer) en Shutterfly (Jeff Housenbold).
Vaak is de start van een succesvol bedrijf met een ander product dan datgene dat uiteindelijk hhet succes vormt. Dell begon met opslagproducten voor PC’s om daarna te realiseren dat het maken van de PC’s meer zou opleveren. Tripadvisor begon als business-to- business bedrijf. Knot begon als community facilitator om daarna producten te gaan verkopen onder diverse brands rechtstreeks aan mensen in de periode rond hun huwelijk.

Shutterfly gebruikt cloud technologie zonder dat dit al gebruikelijk was. Met name in online fotosharing.

Ook in Amerika is het voor vrouwen lastiger om een onderneming te starten. Wat hierbij enorm zou helpen is wanneer er meer vrouwelijke ingenieurs zouden zijn.

Besproken wordt wat de voor- en nadelen zijn van een beursnotering. Verstandig is om het bedrijf eerst voldoende te laten groeien voordat een beursnotering komt. Voordeel is betere toegang tot kapitaal. Nadeel is de focus op korte termijn en soms de grotere transparantie richting concurrenten.
Focus van het bedrijf hoort niet op beurskoers alleen te zijn, maar vooral op het bedrijf en haar talenten.

Tripadvisor profiteert van de groei van social media. De site groeit door ook zonder dat de onderneming dit zelf doet. Daarnaast is het een belangrijk deel van de marketing van Tripadvisor zelf.

Kritisch blijft te luisteren naar de klant, maar niet altijd. Henry Ford vroeg aan klanten wat ze wilden en kreeg als antwoord dat ze een sneller paard wilden.

Tripadvisor ziet als mogelijkheid om de mobiele telefoon te gebruiken als instrument om de ervaring van reizen te ondersteunen en te verbeteren. De telefoon als ‘personal tourguide’.

Shutterfly is bezig om de foto’s op alle media ter beschikking te krijgen en te classificeren middels Big Data. Goed dat storage veel goedkoper is geworden.

Dell ziet als voordeel van de status als privaat bedrijf dat hij sneller kan veranderen en inspelen op de markt. De cultuur is, beweert Dell, niet door het privaat gaan beinvloed.

Gevraagd naar hun grootste probleemmoment als ondernemer geven alle sprekers alleen voorbeelden van verstandige beslissingen.

Paneldiscussie heeft nu lang genoeg bol gestaan van ego en succes, vandaar dat ik hier stop met het verslag.

Principes van goed ontwerp sites (Lean UX door Jeff Gothelf)

1. Zorg voor kleine teams van max 10 personen
2. Focus op 1 project tegelijk
3. Promote co-location zo veel mogelijk
4. Focus op uitkomsten (ofwel business doelstellingen of welk gedrag willen we veranderen)
5. Zorg voor problem focussed teams ipv productjes 6. Realiseer kleine sub-projecten en sub-doelstellingen

Digital disruption, the next wave of innovation door James McQuivey

Tegenwoordig zijn jongeren al op zeer jonge leeftijd bezig met programmeren en ontwikkelen van apps en software. Deze producten worden door veel mensen zeer serieus genomen. Dit illustreert dat de afstand tussen een idee en haar realisatie steeds kleiner wordt.
Zaken als TEDx zorgen er vervolgens voor dat er ruchtbaarheid wordt gegeven.
Helaas worden de ideeen van deze mensen alleen publiek wanneer er een economische basis is voor deze ideeen. Doordat de kosten steeds lager worden om ideeen om te zetten in producten, zal deze ontwikkeling fors versnellen.

Hierdoor zal het tempo en omvang van innovatie blijven versnellen. Dit vormt een voortdurende bedreiging voor gevestigde bedrijven. Vooral wanneer deze zelf niet innoveren.

Dit betekent dat Digital Disruption de norm wordt. Iedereen die dit niet omarmt zal net als ouderen moeite hadden met de komst van internet,
dezelfde moeite hebben met het volgen van nieuwe ontwikkelingen.

SXSW 2014

Ben dit jaar voor het eerst bij SXSW. Op deze beurs volg ik het Interactive programma. Ik ga proberen om van de workshops en lezingen per event een klein verslagje te maken en te publiceren